Uzaktan eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar gündemden düşmezken bir açıklamada CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin’den geldi.

EBA’da yaşanan erişim sorununa karşılık Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bu bizim için aslında olumlu bir haber. Talepte sıçrama oluştu” dediğini hatırlatan Şahin “Anlıyoruz ki, uzaktan eğitim alacak öğrenci sayısı belli iken EBA’nın kapasitesinin ne olduğu ve ne kadar öğrencinin ihtiyacının karşılanabileceği konusunda yeterli çalışma yapılmamış. Bununla birlikte Türkiye’nin Avrupa’nın en yavaş internet hızına sahip olduğu gerçeği göz ardı edilmiş” dedi.

Öğretmenlerin, velilerin, eğitim sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının EBA sistemindeki altyapı eksikliklerine her fırsatta dikkat çektiğini belirten Şahin yaptığı açıklamada, “Covid-19 salgını döneminde okullarda yüz yüze eğitime başlanılamaması nedeniyle EBA TV üzerinden yürütülen derslerde yaşanan sorunlar, altyapı ve teknoloji nedeniyle birçok problemi de ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte eğitim imkanlarından yararlanma imkanları konusundaki eşitsizlikler de ortaya çıkmış, özellikle teknolojiye ve buna dayalı imkanlarla sürdürülebilecek uzaktan eğitime ulaşması zor kitlelerin varlığını ortaya koymuştur. Bu çerçevede ortaya konulan projelerden birisi olan ‘Fatih Projesi’ 10 yıl önce ‘her çocuğa bir tablet’ iddiasıyla hazırlanmış, 2015-2018 yıllarından 1 milyar TL’den fazla para harcanan proje başarıya ulaşamamıştır. Fırsat eşitliğini arttırma iddiasıyla hayata geçirilen proje kapsamında her öğrenciye tablet dağıtımı, akıllı sınıfların sayısının arttırılması gibi birçok hedef içermesine rağmen proje hakkında 2017 ve 2018 Sayıştay Raporlarında da projenin “mali saydam ve hesap verilebilirlik” ilkelerine aykırı uygulamaları olduğu da belirtilmiştir. Dünyanın en iyi dijital eğitim altyapısını kuruyoruz dedikleri EBA sınıfta kalmıştır. Bakan kendi iddiası kuramadığı sistemle yine kendi çürütmüştür” ifadelerini kullandı.

EBA sisteminin çökmesi, yoksulluğun iyice ayyuka çıkması, tabletsiz, bilgisayarsız, internetsiz hanelerin gözle görünür hale gelmesi ve eğitimdeki fırsat eşitsizliğinin yarattığı tepkilere dayanamayan AKP hükümetinin okulları açma kararı aldığını söyleyen ve konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanının yanıtlaması istemiyle soru önergesi de veren Suzan Şahin, Bakana şu soruları yönetti:

1. EBA konusunda yeterli hazırlık yapılmış mıdır? Bu konuda gerekli altyapı sağlanmış mıdır?
2. Uzaktan eğitim alacak öğrenci sayısı belli iken EBA’nın kapasitesinin ne olduğu ve ne kadar öğrencinin ihtiyacının karşılanabileceği konusunda yeterli çalışma yapılmış mıdır? Bu konuda gerekli uzmanlarınız var mıdır?
3. Öğrencilerin derse başlayacağı ilk günde yaşanan çökmenin nedeni nedir? Öğrenci sayısı ve ders programları göz önüne alındığında yoğunluk olacağı öngörülebilirken olası bir çökme yaşanmaması için neden önlem alınmamıştır?
4. EBA’nın teknik altyapısının güçlendirilmediği iddiaları doğru mudur?
5. EBA sistemine girecek öğrenci sayısı ve ders programı önceden bilinmesine rağmen Türkiye’nin Avrupa’nın en yavaş internet hızına sahip olduğu bilgisi neden göz ardı edilmiştir? Altyapı kurulurken bu bilgi göz önüne alınmış mıdır?
6. Partinizin hükümetlerinin ‘Fırsat Eşitliği’ sloganıyla projelendirip hayata soktuğu Fatih Projesi kapsamında dağıtılması planlanan bilgisayarlardan kaç öğrenci yararlanmıştır?
7. Kaç öğrenci 2020-2021 eğitim öğretim yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda olan öğrencidir?
8. 2020-2021 eğitim öğretim yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim almak zorunda olan kaç öğrenciye Fatih Projesi kapsamında bilgisayar verilmiştir?
9. Eğitim için gerekli olan kabloya, bilgisayara, tablete, internete erişimi olmayan öğrencilerin uzaktan eğitime erişim sorunlarının çözümü için ne düşünülmektedir?